S vill ha ökad tillsyn av religiösa friskolor

Flera röster inom partiet ropar på förbud av religiösa friskolor. Men när partistyrelsen nu svarar alla motioner som kommit in till Socialdemokraternas kongress landar de i skärpt tillsyn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Socialdemokraterna vill se ett hårdare regelverk för religiösa friskolor, där de som vill starta en friskola med konfessionell inriktning ska granskas ordentligt så att de lever upp till de krav som ställs. Skolinspektionen ska också "ägna de konfessionella skolorna särskild tillsyn och granskning", enligt Socialdemokraternas partistyrelse.

Flera motioner har kommit in till S partikongress i april med krav på förbud på religiösa friskolor, alternativt att religiösa friskolor inte ska ha rätt till skolpeng och skattemedel.

Men när kongresshandlingarna släpptes i dag, fredag, svarade partistyrelsen alltså att inte gå så långt, utan valde enbart en linje med mer översyn och tuffare regler för att starta religiösa friskolor.

Partistyrelsen betonar också att i skolan ska de kofessionella inslagen vara frivilliga, en regel som redan gäller i dag.

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar