Så finansieras rättegångarna om samvetsfrihet

Rättegångskostnaderna för barnmorskan Ellinore Grimmark uppgick till nästan en miljon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För tillfället pågår två uppmärksammade rättsfall där kristna barnmorskor åberopar samvetsfrihet, då de inte vill medverka vid en abort. I ett av fallen har redan en dom fallit, då Ellinore Grimmarks fall prövades i Jönköpings tingsrätt.

En dom som Ellinore Grimmark förlorade, och därmed fick hon betala rättegångskostnaderna på 925 854 kronor. Kostnader som kan öka, då domen är överklagad till hovrätten och Grimmark vid en förlust kan tvingas betala ännu mer.

Startar insamling

Nu har Ellinore Grimmarks man, Carl-Johan Grimmark, dragit igång en insamlingskampanj för att få in pengar som täcka rättegångskostnaderna.

- Ekonomiska bidrag utifrån är en absolut nödvändighet för att vår familj inte ska försättas i konkurs och för att målet ska kunna tas vidare till slutlig prövning, i Europadomstolen om så krävs, skriver han i ett offentligt brev där han vill nå ut med kampanjen.  

I brevet skriver Carl-Johan Grimmark om hur hans fru fått "utstå smädelser från medieetablissemanget, från politiker och regeringsföreträdare och lobbyorganisationer som RFSU".

- Hon har kallats för tokhöger och rättshaverist och har av Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, kallats religiös extremist och jämförts med jihadister som strider för ISIS. Allt detta för att hon vill ge en trygg och säker förlossningsvård och hjälpa mammor att föda sina efterlängtade barn, och värna liv.

Fondpengar räcker inte

Ellinore Grimmars juridiska ombud, Ruth Nordström, jobbar också med att få in pengar till rättegångskostnaderna. Förra året startade hon "Fonden för samvetsfrihet" för att på så sätt samla in pengar som ska täcka rättegångskostnader av det här slaget. Båda dessa insamlingar ska gå till att täcka kostnaderna för Ellinore Grimmarks rättegångar.

- Flera har under året varit med och skänkt pengar till fonden, så det fanns en begynnelse, för vi förutsåg att det skulle bli så här i de första instanserna, säger Ruth Nordström till Dagen.

Men pengarna i fonden räcker inte, och därför har Carl-Johan Grimmark startat kampanjen "för att få fart på det", som Ruth Nordström uttrycker det.

Framförallt är det privatpersoner som är med och stöttar ekonomiskt, men även några kyrkor ska ha hört av sig för att ge sitt stöd till den pågående insamlingskampanjen.

Hur mycket pengar fattas?

- Jag vet inte, men jag tror att det är ganska mycket.

Om ni inte får in pengarna, vad händer då?

- Vi tror att vi kommer få in det, säger Ruth Nordström, som inte vill spekulera vidare i frågan.

Vad priset för att driva samvetsfrihetsfrågan juridiskt i Sverige slutligen blir återstår att se. Ruth Nordström säger att de dels har överklagat rättegångskostnaderna, dels överklagat själva domen mot Ellinore Grimmark. Vidare är Ruth Nordström även juridiskt ombud för Linda Steen, som i Nyköpings tingsrätt också driver frågan om samvetsfrihet. Även där kan de tvingas betala för rättegångskostnaderna.

Men om barnmorskorna till slut skulle få rätt, och slippa betala rättegångskostnaderna, vad händer då med alla pengar som samlats in?

- Då har vi sagt att vi ska stödja liknande fall, säger Ruth Nordström.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar