Så många deltog i Hillsongs marsch

Lina Nielsen, pastor i Hillsong Church Stockholm om lördagens marsch mot människohandel: Det var häftigt!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under lördagen gick nästan 300 människor på rad genom centrala Stockholm, tysta och iklädda svarta kläder.

Detta var en del i "Walk for Freedom, en manifestation som arrangerades av Stockholmsförsamlingen Hillsong tillsammans med "The A21 Campaign" (se faktaruta). Målsättningen var att uppmärksamma den globala människohandeln.

– Det var fantastiskt mäktigt att under tystnad få rikta ljuset mot denna globala orättvisa, och samtidigt veta att samma manifestation görs på 200 andra platser runt om i världen i dag, säger Lina Nielsen, pastor i Hillsong Church Stockholm, till Dagen.

– Myllret av lördags-shoppande människor stannade upp och en eftertänksam och respektfull tystnad spred sig. Det var häftigt.

Kvinnorna i manifestationen gick tysta på ett led, medan männen gick brevid och delade ut flyers med information och statistik om människohandel till lördagslediga stockholmare. Marschen utgick ifrån Humlegården i centrala Stockholm, vidare till Sveavägen, Kungsgatan och tillbaka till Humlegården.

Varför är den här marchen så viktig?

– Över 27 miljoner människor befinner sig just nu i slaveri genom människohandel, en kriminell industri som omsätter nästan 1 000 miljarder svenska kronor. Jesus uppmanar oss att ta hand om den som har det svårt och att befria den som är i fångenskap. Jag tror helt enkelt att det är vårt ansvar som kyrka att göra det vi kan för att hjälpa dem som är fångna och förhindra att fler hamnar i samma situation. Jesus kom för att ge frihet, till alla.

Hur var responsen från allmänheten?

– Jättebra! Människor var positiva, ställde frågor och tog upp sina telefoner för att ta kort och filma.

Samtidigt som manifestationen ägde rum i Stockholm anordnas "Walk for freedom" av Connect Church i Göteborg och Jönköping, och i Västerås av församlingen Life Center.

Fakta:

The A21 Campaign, en global anti-human trafficking organisation som jobbar för att utrota orättvisor under 2000-talet. Drömmen och visionen är enkel: Frihet. Människohandeln omsätter 150 miljarder dollar och det är en komplex kriminell industri. A21’s metod är: Förebygga, skydda, åtala och samarbeta.

Lilla Erstagården