Så mycket får du betala i begravningsavgift

29,6 öre per hundralapp. Så mycket får varje skattebetalare betala i begravningsavgift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För en person so tjänar 250 000 om året blir avgiften 740 kronor per år, har kammarkollegiet räknat ut. Det är Kammarkollegiet som fasställer avgiftssatsen. Avgiften ska vara densamma över hela landet, efter ett riksdagsbeslut som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Begravningsavgiften betalas av alla folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Svenska kyrkan är huvudman och har skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Statsministeromröstning