Så ska Europas judar få tillbaka stulen egendom från nazitiden

På tisdagen hålls en konferens i EU-parlamentet med syfte att påskynda processer i olika europeiska länder för att återföra judisk egendom till dess rätta ägare. Det handlar om egendomar och andra tillgångar som beslagtagits under nazitiden, och som fortfarande inte återförts.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hela 47 länder undertecknade avtalet i ”Terzin-deklarationen” år 2009, där det talas om vikten av att ge tillbaka det som stals från det judiska folket under Förintelsen, och uppmanade till en process där egendomar och tillgångar ges tillbaka.

Men länderna har haft mycket olika takt och framgång när det gäller att ge tillbaka egendomar och pengar.

Ska hitta vägar framåt

Därför kallar man nu till en konferens med syfte att ta fram exempel från de länder där man lyckats bäst, och hitta vägar för EU att uppmuntra och stödja de processer som är igång. Fokus är att hitta konkreta vägar framåt.

Europa-parlamentets talman Antonio Tajani är värd för konferensen, som har rubriken ”Unfinished Justice: Restitution and Remembrance”.

”Brådskande läge”

Från Sverige deltar bland andra överlevaren från Förintelsen Hania Rosenberg och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark.

I rapporten inför konferensen betonar arrangörerna det brådskande läget: många av de överlevande från Förintelsen är nu gamla, och det är av stor vikt att de får tillbaka sina egendomar. Det är också viktigt för EU och för Europas folk att se till att denna fas av historien ”avslutas med värdighet”, skriver man.

”Lever i fattigdom”

”Förutom det fysiska och emotionella trauma som överlevare från Förintelsen har genomlidit och som fortsätter att påverka deras liv, så lever också många överlevare i fattigdom, samtidigt som de vet att de ägodelar som har stulits från dem och deras familjer, fortfarande är i händerna på privata ägare eller länders olika regeringar”, står det i rapporten. Den betonar att tiden nu är mogen för att till sist se till så att de rättmätiga ägarna får tillbaka det som stulits från dem.

Flera organisationer står bakom

Några av de exempel som nämns i rapporten är Polen, där det fortfarande inte finns lagar som reglerar återförandet av egendom. I Litauen har visserligen ett program sjösatts för att ge tillbaka egendomar, men litauiska judar som lever utomlands har uteslutits. Rumänien har en lagstiftning men där kompensationen går oerhört långsamt. I många länder finns liknande situationer.

Bakom konferensen står en lång rad organisationer, bland annat European Alliance for Holocaust survivors (EAHS), World Jewish Restitution Organization (WJRO), the European Shoah Legacy Institute (ESLI), European Jewish Congress (EJC) samt utrikesministrarna i Tjeckien, Israel och Storbritannien.