Så ska Svenska kyrkan fira Luthers teser

2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna på en kyrkport i tyska Wittemberg. Det ska firas och uppmärksammas på många håll i världen - även i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Martin Luthers offentliggörande av sina teser inledde vad som kom att bli en avgörande milstolpe inom kristendomens historia: Reformationen. Om två år har det gått ett halvt årtusende det inträffade. Därför har Svenska kyrkan utsett 2017 till Reformationsåret och redan nu inlett planeringen för en rad evenemang och satsningar som ska sätta ljus på den evangelisk-lutherska kyrkans ursprung och historia.

Bland annat kommer Reformationsåret att märkas under Teologifestivalen i Uppsala och på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Enligt kyrkosekreterare Cristina Grenholm är ett av målen att allmänheten ska få mer kunskap om luthersk teologi - och lära sig hur den har bidragit till folkbildningen och främjat läskunnigheten i Sverige.

-Vi vill också visa på reformationens teologi som en resurs i dag, i det mångkulturella samhället. Luther betonade den allmänna etiken, att alla människor har en moralisk kompass, säger hon på Svenska kyrkans hemsida.

Man hoppas också nyansera den något negativa bild som Luther har fått i Sverige, bland annat genom att berätta om hur han uppmuntrade människor att tänka själva.

-Men vi ska inte heller blunda för Luthers problematiska sidor. Vi kommer exempelvis att belysa hans antisemitism och hur den har påverkats kyrkans relation till judendomen, säger Cristina Grenholm.

Reformationen kommer även att uppmärksammas ekumeniskt, i samarbete med Sveriges kristna råd. Lutheraner och katoliker har tagit fram dokumentet "Från konflikt till gemenskap" som grund för samtal mellan Svenska och Romersk-katolska kyrkan.