Så skiljer sig kristna förskolor från kommunala

Berättelser ur Bibeln istället för sagobok och besök i kyrkan. Så kan några av skillnaderna mellan kommunala och Svenska kyrkans förskolor beskrivas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan gjorde 2008 en kartläggning av sin förskoleverksamhet och där satte man också på pränt vad det betyder att skolorna har en kristen profil.

I första hand handlar det om att man kopplar ett kristet idéinnehåll till liknande aktiviteter och ritualer som äger rum på de flesta förskolor:

Bibeln i stället för sagor

"Vid samlingar så kanske vi berättar något ur Bibeln (i stället för att läsa en saga), När det sjungs till maten så väljer vi andliga sånger osv."

Församlingsledning med på föräldramöte

Ett annat exempel på den egna profilen är att någon ur församlingsledningen kan vara med på föräldramöten. Vid studiebesök och utflykter kan målet vara en kyrkobyggnad.

"Ovanligt att rekrytera till församlingen"

Däremot, konstateras det, "är det mycket ovanligt (även om det förekommer) att förskolor har uttalade mål som handlar om förskolan förvandlas till en arena för en vidare rekrytering till församlingen."

Med andra ord: man missionerar inte via förskolan.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar