Så skriver Sveriges kristna råd i öppet brev till Migrationsverket

Här publicerar Dagen­ ett utdrag ur det öppna brev som Sveriges kristna råd skickat till Migrationsverket.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sveriges kristna råd skriver ett öppet brev till Migrationsverket med kritik mot de kristendomsprov de gör med asylsökande konvertiter.

Som kyrkor och samfund välkomnar vi personer som söker sig till våra sammanhang. Ibland leder det till att personer vill bli kristna och medlemmar i församlingen.

Normalt innebär det då en förberedelsetid av undervisning och gemenskap. Det gäller också den som lämnat en annan religion för att konvertera till kristen tro. Församlingsmedarbetare är vanligtvis väl medvetna om att konversion kan få konsekvenser för den asylsökande och tar därför inte lättvindigt på frågan.

Vi anser att de rättsliga dokument som styr Migrationsverkets arbete uttrycker en rimlig hållning och vägledning. Samtidigt verkar det som att vissa utredningar inte följt de anvisningar som ges.

I ljuset av detta önskar vi att Migrationsverket överväger följande­:

1 Kvalitetssäkra verksamheten genom att undersöka hur utredningarna gått till vad gäller de personer som anför kristen tro som skäl. Då och då får vi rapporter om utredningar som uppfattas ha gjorts på ett felaktigt sätt. Vi önskar att Migrationsverket initierar en tematisk uppföljning som kan ge säkrare kunskap på detta område. Då skulle det också bli lättare att undvika eventuella misstag som görs i utredningsarbetet.

2 Fortbilda handläggare och beslutsfattare om religion och tro. Under de senaste åren har det tillkommit många nya handläggare. Många av dem har sannolikt begränsad kunskap om religion och tro och saknar kanske dessutom erfarenhet av mötet med människor som kommer från kulturer där religion uppfattas som en del av identiteten snarare än som en privatsak. Vi önskar att det snart ska bli tid för denna önskvärda utbildning och medverkar gärna även denna gång.

3 Säkerställ att det finns experter med särskild kompetens inom religion inom de utredande enheterna. För att ytterligare rättssäkra prövningen i de fall konvertering åberopas som asylskäl föreslår vi, med beaktande av svårigheten att göra denna bedömning, att en expert med särskild kompetens inom religion­ ska finnas till hands på varje asylprövningsenhet.

Här kan du läsa hela brevet från Sveriges kristna råd.

 

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar