Så svarade Liberalerna om religiösa friskolor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vill ni att Sverige inför ett förbud för religiösa/konfessionella friskolor?

– Liberalerna har idag inget förslag om att lägga ner de religiösa friskolorna, men det finns skäl att följa utvecklingen noga. 

Önskar ni någon form av åtgärder riktat mot religiösa/konfessionella friskolor? 

– Vi vill se ökade krav i ansökningsförfarandet så att organisationer som inte delar demokratiska värderingar förhindras att starta friskolor. Därutöver bör Skolinspektionen ges ett särskilt uppdrag att granska friskolor som idag drivs av organisationer/trossamfund för att tydligare kunna avgöra vilka skolor som inte uppfyller de demokratiska grundvärderingar som det idag ställs krav på för att bedriva friskolor.

Finns det några problem med att vi i Sverige har religiösa/konfessionella friskolor?

– Det är problematiskt om konfessionella skolor inte följer läroplanen och dess värdegrund. Likaså är det problematiskt om konfessionella skolor könsuppdelar elever utifrån religiös grund eller ägnar sig åt otillbörlig religiös påverkan.

 

Frågorna har besvarats av Christer Nylander, skolpolitisk talesperson

Så svarade Socialdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Miljöpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Vänsterpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Moderaterna om religiösa friskolor

Så svarade Sverigedemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Kristdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Centerpartiet om religiösa friskolor

 

Läs artikeln: Religiösa friskolor får grönt ljus

Fakta:

Lilla Erstagården