Så svarade Vänsterpartiet om religiösa friskolor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vill ni att Sverige inför ett förbud för religiösa/konfessionella friskolor?

– Vi anser att både i kommunala och i fristående skolor bör hela skoldagen vara konfessionsfri, inte bara undervisningen. Idag säger lagstiftningen att endast själva undervisningen behöver vara konfessionsfri i friskolor. Däremot har vi inga förslag om att förbjuda religiösa samfund m.m. att vara de som driver en skola.

Önskar ni någon form av åtgärder riktat mot religiösa/konfessionella friskolor? 

– Det måste förstås finnas en fungerande tillsyn så att det säkerställs att alla skolor följer den lagstiftning som finns om konfessionsfrihet.

Finns det några problem med att vi i Sverige har religiösa/konfessionella friskolor?

– Religionsfriheten innebär en rätt till religion, en grundläggande rättighet att kunna utöva och manifestera sin tro på sina egna villkor. Men religionsfriheten innebär också en rätt till frihet från religion, rätten att som enskild individ inte bli påtvingad en religiös övertygelse eller religiösa uttryck. Religionsfrihet ska också gälla i svenska skolor. Det finns också ett generellt problem med dagens skolvalssystem, att det bidrar till segregation. Vi tror att samhället blir bättre och undervisningen berikas av heterogena elevgrupper där elever med olika bakgrund får mötas.

 

Frågorna har besvarats av Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson

 

Så svarade Socialdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Miljöpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Moderaterna om religiösa friskolor

Så svarade Sverigedemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Kristdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Liberalerna om religiösa friskolor

Så svarade Centerpartiet om religiösa friskolor

 

Läs artikeln: Religiösa friskolor får grönt ljus

Lilla Erstagården