Så tycker pastorena om påven

Påven är populär bland svenska pastorer, och många är också positiva till att Franciskus besöker Sverige i höst. Men väldigt få ser honom som Kristi ställföreträdare på jorden. Det framkommer i Dagens pastorsenkät.I dag diskuteras påvens Sverigebesök på ett G som i Gud-seminarium i Almedalen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I slutet av oktober sätter påve Franciskus sina fötter på svensk mark, i ett historiskt möte i Lund ska han tillsammans med Kyrkornas världsråd vara med och uppmärksamma reformationens 500-årsdag. Sverige må vara ett sekulariserat land, men när ledaren för världens största kyrka kommer på besök lär det få rejält med uppmärksamhet.

Att Svenska kyrkan, som står som värd för besöket, tar emot sin gäst med öppna armar är inte underligt. Men hur tänker de övriga kristna ledarna. I Dagens pastorsenkät ställde vi tre frågor inför påvebesöket, och bilden som trädde fram var att svenska pastorer verkar över lag ha en positiv inställning till Franciskus som person, och även till hans Sverigebesök.

Samhällsengagemang

Framförallt verkar Sveriges pastorer nöjda med påvens samhällsengagemang. På frågan om påvens många uttalanden i samhällsfrågor är något positivt svarar över 80 procent ja.

Många pastorer är också positiva till påvens Sverigebesök. 58 procent svarar i pastorsenkäten att de instämmer helt eller delvis på att besöket är positivt för kristna i Sverige. 17 procent verkar se det hela som något negativt, medan 25 procent inte visste vad de skulle tycka.

Påvebesöket är positivt

Här märks också en skillnad i synen inom pastorskåren. Vissa har nämligen kommenterat att påvebesöket är något positivt, men då främst för Sveriges katoliker.

– För katolikerna i vårt land är det nog absolut det, men för resten av kristenheten tror jag inte det spelar så stor roll, kommenterar exempelvis en pastor, i svar som skrevs under anonymitet.

En annan skriver:

– Det kan vara positivt för dem som är katoliker, men för oss protestanter som förespråkar det allmänna prästadömets vara är det en helt annan sak.

Några andra pastorer väljer en helt annan linje:

– Alla kristna ledare som besöker Sverige är positivt, svarar en pastor i enkäten.

Den fråga där pastorerna inte ställde upp bakom påven var om de såg honom som Kristi ställföreträdare på jorden. 86 procent av pastorerna tog helt eller delvis avstånd från påståendet. 1 procent instämde helt, och ytterligare 6 procent instämde delvis.

Men av kommentarerna att döma, så verkar det som att många svarat att de ser påven som Kristi ställföreträdare, på samma sätt som vilken kristen som helst är det.

– Alla kristna är Kristi ställföreträdare på jorden, inte bara påven, är ett ganska typiskt svar i pastorsenkäten.

– Jag tror inte att han är Kristi ställföreträdare, men en god kristen, svarar en annan.

Stor spännvidd

Pastorernas egna ord visar också att det finns en väldigt stor spännvidd i åsikterna kring påven och den katolska kyrkan. Vissa skriver att det är bra att olika kristna kyrkor närmar sig varandra och att de ser påven som en god kristen företrädare. Andra tar helt avstånd från den katolska kyrkan, och en pastor har pekat ut påven (själva ämbetet i sig) som Antikrist.

Tidigare har vi också gjort en enkät bland präster i Svenska kyrkan. Där kom det fram att 79 procent ville att protestanter och katoliker skulle kunna fira gudstjänst med varandra, och tolv procent av prästerna ansåg att alla kyrkor på sikt borde enas under Rom.

Fakta:

Fakta: Så gick undersökningen till

Dagen har ställt en rad frågor till pastorer, präster och officerare i sex olika samfund, Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén samt EFS.

Frågorna gick ut till 800 pastorer, präster och officerare. Nästan 60 procent har svarat.

Såväl storstad som landsbygd finns representerad, och pastorerna är i olika åldrar.