Så uppmärksammade kyrkorna terrordådet på gudstjänsterna

Terrordådet präglade de flesta gudstjänster runt om i landet den gångna helgen.– Det fanns med i inledningsord och särskilt i predikan, säger Nils Lidskog, präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstkyrkan i Kalix

Pingstledaren Daniel Alm predikade under helgen i elva pingstkyrkor i Norrbotten, däribland pingstkyrkan i Kalix. Vid alla samlingar berördes attacken i Stockholm, man tog tid för att be för de drabbade och för Sverige.

– En sak som särskilt berörde mig var gudstjänsten i Kalix på söndagsförmiddagen. En kvinna medverkade med sång och hon var själv från Uzbekistan, som den misstänkte terroristen. Att se hennes sorg över det inträffade var starkt, säger Daniel Alm till Dagen.

Att dådet mest skulle beröra stockholmare är inte Daniel Alms erfarenheter efter helgen.

– Nej, det här har påverkat alla enormt mycket och alla är med i förbönerna.

Höganäs församling (Svenska kyrkan)

Höganäs församling i Lunds stift höll kyrkan öppen under lördagen för samtal. I gudstjänsten på söndagen fanns dådet med i förbönen. Och under måndagen ringdes i kyrkklockorna kl 11.50 och därefter hölls en tyst minut plus bön och betraktelse, kl 12, liksom på många andra platser i landet.

– Det ringde en kvinna i går och undrade om hon fick lägga blommor framför kyrkan vilket vi förstås sa ja till, berättar Magnus Nordström, kyrkoherde.

Kyrkan ligger centralt i samhället och platsen med blommorna kan ses av många.

– En sådan här händelse påverkar förstås mer om man befinner sig nära, men vi är också många som har anhöriga och vänner som bor i Stockholm.

Betlehemskyrkan i Göteborg (Equmeniakyrkan)

Göran Zettergren, pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg, menar att det inträffade genomsyrade gudstjänsten. Han läste det uttalande som Sveriges interreligiösa råd gjorde, där bland annat Sveriges kristna råd ingår.

– Jag tycker att det var ett bra initiativ som sammanfattade det många kände efter attacken. Det kändes viktigt att slå an tonen i gudstjänsten och inte låtsas som om ingenting hänt, menar han.

Också i predikan anknöt Zettergren till händelserna och menar att palmsöndagens predikotexter passade väl in i stämningsläget.

– Jesus hyllades när han red in i Jerusalem och samtidigt var händeseförloppet från upphöjd till korsfäst kort. Överfört till nutiden vet vi att också lugnet på en gata i Stockholm kan ändras på ett kort ögonblick.

Ryttargårdskyrkan i Linköping (Evangeliska frikyrkan)

I Ryttargårdskyrkan i Linköping lyftes såväl terrorattentatet i Stockholm som attentatet i mot kyrkor i Egypten fram i förbönsmomentet.

Pastor Fredrik Lignell ser en tydlig koppling mellan palmsöndagens bibeltexter och Stockholmsdådet.

– Jesus red in i Jerusalem på en åsna, vilket väl måste betraktas som det mest fredliga antågande en människa gjort. Genom sin död på korset bröt Jesus den spiral av lidande, våld och vedergällning som fanns på hans tid. Och samma sak behöver kyrkan göra i dag, framhåller han.

Fredrik Lignell tycker inte att det är svårt att känna starkt inför terrorhändelserna, trots att han inte bor i huvudstaden.

– Härifrån tar det bara två timmar att komma till Stockholm. Många pendlar till Stockholm så det är inte svårt att identifiera sig med dessa fruktansvärda händelser, säger han.

Vike missionshus (Equmeniakyrkan)

I Vike missionshus i Värmland predikade Equmeniakyrkans evan­gelist Britta Hermansson. Hon säger att det är svårt att ta in vad som hänt och lyfter fram blomstermanifestationerna runt attentatsplatsen som betydelsefulla symbolhandlingar.

– Som kyrkor tror jag att vårt viktigaste bidrag är att visa att vi inte ger oss. Vi fortsätter att predika det goda budskapet på olika sätt. Bönen är också vårt bidrag och där kan alla som tror bidra med något gott.

Råslätts församlingsgemenskap (Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan)

I Råslätts församlingsgemenskap i Jönköping hölls i söndags en bönedag. Pastor Håkan Karlsson berättar att den var planerad sedan tidigare och att den präglades av terrordådet.

– I början av samlingen hade vi en tyst bön för offren. Och vi bad för alla som på olika sätt drabbats och några personer i samlingen delade också med sig av sina personliga intryck av det inträffade.

Bland alla hälsningar på klotterplanket utanför Åhléns i Stockholm, där attacken ägde rum, syntes ett bibelord på tv-sändningarna.

– Vi läste det bibelordet, Romarbrevet 12: 9-16, som talar om att övervinna det onda med det goda. Det synsättet tror jag är mycket viktigt nu.

Frälsningsarmén på Södermalm i Stockholm

Anna-Lena Paulsson, kårledare för Frälsningsarméns kår på Södermalm i Stockholm berättar att man uppmärksammade det inträffade i gudstjänsten framför allt genom bön.

– Vi bad för alla som drabbats av detta fruktansvärda. Det är sorgligt för hela Sverige. Det är lätt att slå ifrån sig när sådana hemska saker händer i andra länder. Men nu har det hänt också i vårt land, säger hon till Dagen.

Hon menar att de största reaktionerna kanske kommer i veckan när kårens verksamhet startar igen efter helgen.

– Vi har personer som arbetstränar hos oss, vi bedriver matutdelning bland framför allt barnfamiljer och har barnverksamhet. Säkert är detta något som kommer att komma upp i mötet med människor.

– Det jag uppfattat hittills är att många känner att vi tillsammans måste ta oss ur detta, vi får inte låta rädslan ta makten över oss utan fortsätta göra det goda.

Katolska domkyrko­församlingen i Stockholm

I katolska domkyrkoförsamlingen på Södermalm i Stockholm lästes biskop Anders Arborelius ord till stiftet upp.

– Domkyrkan var fullsatt, närmare 600 personer var på plats, berättar Fredrik Emanuelson, biskopsvikarie för evangelisation i Stockholms katolska stift.

– Vi är vana vid att i våra mäs- sor be för trossyskon i Syrien, och andra länder som drabbats hårt av våldet, och när det på detta sätt kommer närmare genom att något sådant sker i Sverige, så känns det förstås lite extra smärtsamt, menar han.

Under fredagen hörde många av sig till det katolska biskopsämbetet och till honom personligen:

– Framför allt var det ungdomar som behövde hjälp med att lotsas utan från city. Det vi kan göra nu är att be för de förolyckades familjer och stötta varandra på bästa sätt.

S:ta Clara kyrka i Stockholm (Svenska kyrkan/EFS)

S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm stängdes, som flera andra lokaler, direkt efter attentatet. Men på lördagen hade man öppet och besöktes av ungefär 800 personer. Vid söndagens gudstjänst fanns också mångas tankar kring det som hänt, berättar prästen Nils Lidskog:

– Det fanns med i inledningsord och särskilt i predikan, som hölls av EFS distriktsföreståndare i Mittsverige, Mia Ström. Det var ett allvar men jag upplevde inte att det var förstämning utan vi firade Jesus som världens frälsare som gav sitt liv. Vi lovsjöng och det var en fin atmosfär och närvaro av Guds ande. Jag tror alla som var i kyrkan blev uppmuntrade.

Läs mer om terrorattacken på Drottninggatan

Alla tidigare artiklar
Håkan Karlsson.

Håkan Karlsson.

Foto: Privat
[x]
Britta Hermansson.

Britta Hermansson.

Foto: Håkan Altemar
[x]