Så vill Ekho påverka Frälsningsarmén

I går skickade Ekho, riksförbundet för kristna hbtq-personer, ut sitt statsfinansierade kampanjmaterial till samtliga Frälsningsarméns kårledare i Sverige. Målsättningen är att påverka samfundets syn på homosexualitet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I januari i år skrev Dagen om att Ekho fått pengar av ungdomsstyrelsen för att samla in berättelser från hbtq-personer inom Frälsningsarmén. Satsningen fick kritik från bland annat Svenska evangeliska alliansen och riksdagsledamoten Andreas Carlson (KD).

Även bemötandet från Frälsningsarmén var kyligt. Ekhos enda kontakt i Frälsningsarmén sa i Dagen att han aldrig blivit tillfrågad om att vara med.

Men nu är materialet klart, och i går skickades det ut till samtliga kårer runt om i Sverige. Tre personliga berättelser om hur det är att vara hbtq-person i Frälsningsarmén varvas med studiematerial.

– Ibland kan ju texter från hbtq-håll upplevas lite aggressiva och pushande. Men vi vill att materialet ska vara i en neutral ton så att vi, trots våra olika åsikter, ska kunna prata med varandra i en respektfull ton, säger projektledaren Erik Andersson.

Hur många berättelser fick ni in?

– De vi fick in skriftligen var de tre som finns med i boken. Men vi vet att det finns många fler. Det finns en rädsla inom Frälsningsarmén att ställa upp i den här typen av material, speciellt efter att vår projektansökan blev så omskriven.

I dag ska Ekho och Frälsningsarméns ledning träffas.

– Framför allt hoppas jag att de har läst det och de ser användningsområdet. Vi räknar inte med att de säger så mycket nu, utan förstår att de måste ha sin process. Reaktionerna från dem har väl inte varit så positiva än.

Troligen ingen fortsättning

Målsättningen var att det här skulle bli den första delen av tre. Just nu ser det inte ut som det blir en del två inom överskådlig framtid. Samarbetet med Frälsningsarmén är en av orsakerna att det inte blir någon fortsättning.

– Vi måste jobba på vårt samarbete med Frälsningsarmén. Vi borde ha pratat ihop oss mer med dem inledningsvis. Det är klart att det är ett misslyckande för projektet att vår kontakt in i Frälsningsarmén lämnade sitt uppdrag.

Men trots att fortsättningen på det här projektet ser osäkert ut, ser ändå Ekho hoppfullt på sitt arbete med hbtq-frågor i Frälsningsarmén.

– Vi har förstått att Holland har genomfört ett liknande projekt för tre år sedan. Ett antal aktiva inom Färlsningsarmén skrev om hur de levde som hbtq-personer och hur man kunde göra det lättare att verka inom Frälsningsarmén. Där kan vi förhoppningsvis samarbeta i framtiden.

Högsta ledare för Frälsningsarmén i Sverige, kommendör Marie Willermark, säger att hon hon ännu inte hunnit läsa igenom materialet.

– Det är viktigt att människors berättelser kommer fram. Och att det är viktigt för kyrkan att ta del av dem. Vi vill ju också vara med och öka förståelsen för livet, teologin och kyrkan.

Kommer ni att rekommendera kårerna att arbeta med materialet?

– Först och främst vill vi läsa igenom det och sedan får vi ta ställning till hur vi tar vara på materialet på bästa sätt.