Såldes som sexslav – nu kan hon få stanna i Sverige

Efter att Europadomstolen stoppat överföringen av en kvinna och hennes dotter till Italien har nu Migrationsverket beslutat att kvinnan ska få sin asylansökan prövad i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Våra klienter känner välgrundad fruktan för sina liv och för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling samt slaveri i form av människohandel. Det finns en reell och överhängande risk för hot och våld från de personer som tidigare utnyttjat dem för människohandel samt hög risk för åter-traffickering, och våra klienter känner en enorm lättnad över att inte behöva överföras till Italien, säger Skandinaviska människorättsjuristernas chefsjurist Ruth Nordström i ett pressmeddelande.

Den 28-åriga kvinnan lockades från Nigeria med hopp om att få jobba som frisör i Europa. Men när hon kom till Italien tvingades hon i stället in i prostitution. Hon isolerades i en lägenhet och våldtogs framför ögonen på sin dotter. Till slut lyckades kvinnan och dottern ändå fly till Sverige där de sökte asyl.

 

Läs mer: Traffickingoffer riskerar avvisning till Italien

 

Med hänvisning till Dublinförordningen, som innebär att första mottagningslandet inom EU ska göra en asylansökan, ville svenska migrationsmyndigheter ändå skicka tillbaka kvinnan och dottern till Italien och i december förra året meddelade Migrationsöverdomstolen att prövningstillstånd inte hade beviljats.

Ruth Nordström och Skandinaviska människorättsjuristerna begärde då omedelbart inhibition av överföringsbeslutet hos Europadomstolen eftersom de ansåg att beslutet att skicka tillbaka mamman och dottern, utan individuella garantier från Italien, stred mot Europakonventionen.

 

Läs mer: Avvisning av nigeriansk kvinna stoppas

 

– Europadomstolens beslut (om inhibition) har lett till att tidsfristen för överföring till Italien har gått ut och Migrationsverket nu har beslutat att kvinnan och hennes dotter får sin asylansökan prövad i Sverige, säger chefsjurist Ruth Nordström.

– Detta är ett fall som aktualiserar förbudet mot omänsklig behandling i artikel 3 och förbudet mot slaveri och tvångsarbete i artikel 4 i Europakonventionen. Mamman är på flykt från ett nätverk med människohandlare, som sålde henne som sexslav i Italien, säger Ruth Nordström.