Samkönade äktenskap i hela USA

USA:s författning ger homosexuella par samma rätt att gifta sig som heterosexuella.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Högsta domstolen har kommit fram till ett historiskt utslag som innebär att delstaterna inte får förbjuda samkönade äktenskap.

President Barack Obama kallar beslutet "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och säger att "Amerika bör vara väldigt stolt". Men beslutet togs med minsta möjliga marginal, med röstsiffrorna 5-4. En av de domare som motsatte sig det, Antonin Scalia, skriver att det innebär ett "hot mot den amerikanska demokratin".

Knäckfrågan som Högsta domstolen nu tagit ställning till gällde huruvida det 14:e tillägget till USA:s grundlag, som garanterar likhet inför lagen, gör att alla delstater måste utfärda äktenskapslicenser till människor av samma kön. Äktenskapslagar bestäms annars lokalt, och i några delstater har man definierat äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna.

Massachusetts blev 2004 den första delstaten som godkände samkönade äktenskap och de senaste åren har förbud mot gayäktenskap hävts av domstolar runt om i landet. I 36 av USA:s 50 delstater samt i huvudstaden Washington DC är det i dag möjligt för homosexuella att gifta sig.

Lilla Erstagården