Samma kyrka har vandaliserats 15 gånger

Vandaliseringen av Katolska kyrkan i Karlstad är fortfarande ett mysterium. Men polisen tror inte att det är ett hatbrott, trots tydliga religiösa inslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Karlstad. I uttalanden för Sveriges radio har Orla Kristoffersen, chef för lokalpolisområde Karlstad sagt att man inte vill rubricera skadegörelserna som hatbrott. Detta trots att det är ett trossamfund som drabbas och att i alla fall en del av attackerna har religiösa inslag.

– Vi tror att det finns andra bakomliggande faktorer som gör att vi inte tror att det är ett hatbrott, säger han till P4 Värmland.

När Dagen träffar kyrkoherde Martin Ferenc i den kyrkolokal som Katolska kyrkan övertog av baptistförsamlingen för ett par år sedan är det en bekymrad präst som visar oss runt. De många attackerna har inte bara riktats mot byggnaderna.

Kyrkoherdens bil har vid två tillfällen saboterats. Vid det andra tillfället krossade någon bilfönstren med en stor sten. Denna lämnade förövaren sedan kvar på biltaket, som en slags markering, tycker Martin Ferenc.

Upp och nedvända kors

Men han är också frågande inför en del av polischefens uttalanden.

– Han talar om förhör med vittnen, men den enda de talat med är mig, säger Martin Ferenc.

Antalet polisanmälningar är nu uppe i 15 stycken, under det senaste året. Vid de senaste har någon målat upp och nedvända kors, gjorda av sand som limmats fast på väggen.

Martin Ferenc vet inte vad som ligger bakom. Han har flera teorier, utifrån analyser av det som hänt.

– Det kan vara någon som vill skada oss ekonomiskt. Varje skada kostar församlingen minst en summa motsvarande självrisken, vilken i de flesta fall är kring 9 000 kronor.

Så tillsamman har det blivit en ansenlig summa för församlingens cirka 600 medlemmar.

– Det kan också vara ett hatbrott, säger han, och hänvisar då särskilt till att flera av inslagen har tydliga antireligiösa, satanistiska inslag.

Han är också öppen för andra förklaringar. Men det är svårt att förstå att någon vill göra kyrkan så illa, menar han.

– Jag har hört att det spridits rykten om att det skulle vara interna motsättningar bakom. Men jag kan absolut inte tänka mig att en katolik skulle kunna skada kyrkan på det här sättet, säger han med eftertryck.

Dåligt med resurser

Att polisen inte har resurser till att utreda alla brott kan Martin Ferenc se som en förklaring till att det inte lagts ned så mycket utredningstid på de här händelserna. Han är också medveten om att det finns en svårighet att utreda just hatbrott, som är svåra att bevisa.

Hatbrott handlar om att förövarens motiv är att förakta och skymfa offret på grund av dennes religion, till exempel.

– I detta fall kan det finnas annat och då vill polisen inte fokusera på hatmotivet, som jag förstår det rätt, säger Martin Ferenc.

Nu finns löften från polisen om ökad bevakning i vissa lägen och kyrkoherden hoppas att vågen av vandalisering ska upphöra.

– Jag har sagt till församlingen att vi ska be att den som attackerar oss ska inse sina fel och omvända sig.

– Men framtiden ligger i Guds händer och trots att vi som människor upplever dessa attacker som något fruktansvärt så övervinner Guds kärlek allt och ger oss styrka att bestå i prövningen, säger kyrkoherde Martin Ferenc.

Fakta:

Fakta: Några av attackerna

Krossade skyltfönster i butikslokaler som tillhör kyrkan. Detta har skett vid flera tillfällen och på skilda fastigheter.

En anslagstavla i metall och glas utanför porten har krossats i småbitar.

Tjära har slängts mot porten och väggarna.

Stenar har slängts in genom fönstren i kyrkolokalen, som ligger på andra våningsplanet.

Kyrkoherdens bil, parkerad utanför kyrkan på en p-plats märkt pastor har vandaliserats vid två tillfällen.

Upp och nedvända kors av sand har limmats fast på kyrkväggen.