Samtal om missionssyn i Evangeliska frikyrkan

Evangeliska frikyrkan har under lördagen varit samlade i Linköping kring mission.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Två frågor har stått i fokus. Dels hur vi sänder ut våra missionärer och dels vår helhetsyn på mission, berättar Josefin Fållsten, programledare för Internationella programmet i EFK.

Har det varit bra samtal?

– Absolut. Detta är en årlig konferens då vi lyssnar in EFK-rörelsen. Vi tycker det är viktigt att vara en församlings- och missionsrörelse. Då är det av stor betydelse att vi går i takt med varandra.

Deltagarna kom från 34 församlingar i landet plus representanter från ett 10-tal församlingar som lyssnade via nätet. Storsamlingar varvades under dagen med samtal i mindre grupper.

Har ni kommit fram till något?

– Eftersom detta är ett beredande forum då vi vill lyssna in vad de som är engagerade i mission i församlingarna tänker och tycker, har vi inte fattat några beslut. EFK:s styrelse kommer på sitt nästa möte den 11-12 november att fatta beslut om hur vi ska sända missionärer.

– När det gäller frågan om helhessynen är det mer ett pågående samtal i EFK där vi ständigt försöker uppdatera oss och bli bättre på det vi gör.

Värd för missionsdagen var Ryttargårdskyrkan i Linköping, som är den EFK-församling i Sverige som fått förtroendet av EFK-rörelsen att driva på i frågor om mission.

– Det har varit fullt tryck hela dagen. Nu ska vi strax fira gudstjänst som avslutning, säger Josefin Fållsten till Dagen.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar

Fakta: