Säpo: Flera tillspetsade lägen under påvebesöket

Utåt sett gick allt bra. Men när Säpo i sin årsbok berättar om påvebesöket framträder en annan bild, med snabba beslut och flera tips som de tvingades hantera.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var ett stort säkerhetsdrag, och många potentiella hot, då påve Franciskus kom till Malmö och Lund i slutet av förra året. "Hög puls" konstaterar Säpo, som ägnar ett kapitel åt påvebesöket i sin årsbok. Där beskriver de att det som utåt sett såg väldigt lugnt ut, för deras del handlade om att hantera en rad olika ärenden.

Tvingade till flera snabba beslut

Säpo beskriver själva att under besöket var de tvungna att ta flera snabba beslut, och på frågan om man någon gång hamnade i ett tillspetsat läge var svaret:

– Ja, flera gånger, enligt insatschefen Joakim Wrangle, som fortsätter:

– Vid alla de tillfällena visade det sig inom en halvtimme att de oroande uppgifterna kunde avfärdas. Problemet är att vi sällan har en halvtimme på oss. Snarare tre minuter. I det ögonblicket, när vi står med en väntande eskort, har ett minutschema och ett beslut måste fattas, då är pulsen ganska hög.

Massor av tips från allmänheten

Exakt vad som döljer sig bakom de tillspetsade lägena är dock oklart. Karl Melin är kommunikationsstrateg på Säpos pressavdelning och förklarar att vid den här typen av besök kommer det in en massa tips och rapporter, dels från allmänheten, dels från säkerhetspolisens egna kanaler.

– De måste vi ta på allvar ända tills vi kan avfärda dem, säger han till Dagen.

Men ni avfärdade allt?

– Ja.

Vad för typ av rapportering som kom in till Säpo kan han dock inte gå in på, inte heller hur pass allvarlig den var.

Men efter att ha hanterat en rad tips kan Karl Melin så här i efterhand konstatera att det inte fanns några större allvarliga hot mot påven.

Men ni själva beskriver situationen som tillspetsad. Är det inte så dramatiskt som det kanske verkar?

– Inte efter att vi hade kontrollerat och rett ut vad det handlar om.