Sara Skyttedal: Asylrätten helig ko som kommer att slaktas

KDU-ordföranden är på tapeten efter sina ord om att vi inte till varje pris kan "värna asylrätten".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Gränskontroller och färre asylsökande är redan ett faktum. Men flera partier vill gå längre än så, och de verkar nu få medhåll från KDU:s ordförande Sara Skyttedeal.

– "Värna asylrätten" är den heliga ko som kommer slaktas under 2016, basunerade hon ut på Twitter under söndagskvällen.

Det var en kommentar som hon knöt samman med tv-programmet Agenda, där Miljöpartiets problematiska hållning till den tuffare migrationspolitiken beskrivs, där det framgick att partiet är splittrat i frågan.

Även Kristdemokraterna är ett parti där olika röster hörs om hur vi ska hantera det stora antalet flyktingar som nu försöker ta sig in i Europa, och KDU:s Sara Skyttedal får väl sägas stå för en linje som är i den ena ytterlighetskanten, med krav på stängda gränser.

Efter att ha fått såväl kritik som beröm för sitt första påstående om asylrätten förtydligade hon sig sedan dagen efter:

– Värnandet av asylrätten till varje pris är kärnan i hyckleriet. Igår var inte första gången jag sa det.

Här länkade hon också till en debattartikel hon skrev i Expressen i november förra året, där Sara Skyttedal argumenterade att Sverige tillfälligt bör stänga gränserna för asylsökande. För att på sikt kunna öppna dem igen.

Även om KD sedan valet svängt i flyktingfrågan till en mer restriktiv politik, är det inte partiets officiella linje att ta bort asylrätten, och det finns gott om KD-anhängare som verkligen tycker att asylrätten är något som bör värnas, inte slaktas.

Samtidigt som Sara Skyttedal på kortfattat vis på Twitter redogjorde för sina tankar har partiets ganska nyutsedda talesperson i migrationsfrågor Aron Modig gjort tvärtom. Skrivit ett långt blogginlägg i samma ämne.

Han landar i ganska liknande slutsatser, även om han inte uttrycker sig så drastiskt som att asylrätten bör avskaffas.

– För att få möjlighet att på ett bra sätt möta de kort- och långsiktiga utmaningarna behöver Sverige ”i det akuta läget” en förändrad migrationspolitik som innebär att färre människor kommer till Sverige för att söka asyl. För att åstadkomma detta kommer tyvärr inte varje viktig princip som framhållits historiskt att kunna fortsätta upprätthållas, skriver Aron Modig.

Han tar också upp att det behövs ett stort mått av pragmatism för att klara situationen, och att målet är att forma en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

– Precis som Ebba Busch Thor påtalade nyligen kommer inte tidigare migrationspolitik att återkomma. Personligen tror jag att det är bäst om denna långsiktiga politiska lösning tas fram i samarbete med de övriga EU-länderna. Men Sverige måste ha en syn kring hur vi vill ha det långsiktigt.

Statsministeromröstning