”Satsa på trossamfunden – ni får mycket tillbaka”

Närma er trossamfunden, och inse att de pengar ni satsar på dem kan ge mycket tillbaka. De tipsen ger Örjan Wallin, på Nämnden för statligt stöd för trossamfund, SST, till Sveriges kommuner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bidrag till kyrkor och religiösa grupper är något som ifrågasätts överlag i samhället, och på nationell nivå pågår en utredning kring hur regelverket ska se ut. Kritiska röster höjs om att ”inga skattepengar ska gå till hatpredikanter”. Motargumentet är att de samfund som sköter sig, som står för demokrati och allas lika värde, också drabbas.

Men Sveriges 289 kommuner påverkas inte direkt av den statliga utredningen, utan här har varje kommun rätt att fatta sina egna beslut.

Halmstad inget undantag

Halmstad är inte ensamma i sitt beslut att inte ge pengar till religiösa föreningar. Någon övergripande bild över hur det ser ut i kommunerna finns dock inte. Men enligt Örjan Wallin på Nämnden för statligt stöd för trossamfund (SST) är beslutet i Halmstad inte unikt.

– Åtskilliga kommuner har den hållningen, säger han till Dagen.

Hans uppskattning är att det troligtvis är fler kommuner som inte ger bidrag till religiösa organisationer än de som gör det.

– Det har att göra med uppfattningen att en kommun ska vara sekulär.

Staten tänker annorlunda

Hållningen går emot hur staten tänker, där bidrag till trossamfund ses som en investering, och bidragen är en injektion till det civila samhället. Och Örjan Wallin tycker att den hållningen borde även kommuner ha.

– För man får mycket engagemang för varje satsad krona. Det märkte vi inte minst under flyktingkatastrofen, säger han.

”Var inte rädda”

Örjan Wallin anser att kommuner inte borde vara rädda för trossamfunden, utan borde se dem som en tillgång, där kommunala bidrag kan locka fram mer samhällsengagemang.

– Det bästa för en kommun är att ha goda relationer med trossamfunden. Om vardagsrelationerna finns där blir det också enklare när det gäller bidrag, har man den där vardagskontakten ser man vilka organisationer som kan bära bidrag.

Och om rädslan finns för att man kan stödja extrem fundamentalism?

– Ta ett kliv närmare. Verkar något konstigt, ta ett steg närmare till. Ju närmare du kommer det du är rädd för, desto större chans att du inte tar beslut av rädsla, utan på välgrundade motiv.