Scouterna kan utesluta Equmenia

Från och med nästa år vill Scouterna tredubbla Equmenias medlemsavgift. Resultatet kan i värsta fall bli att Equmenia inte får bedriva scoutverksamhet.– För mig är det otänkbart att vara scout utan att ha ett kristet fokus, säger Equmenias ordförande Joakim Lundqvist.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Organisationen Scouterna innehar Sveriges medlemskap i den internationella scoutrörelsen. Det är också till Scouterna som alla svenska scoutförbund måste vara ansluta för att få använda den gemensamma scoutskjortan eller scoutmetoden. Men eftersom Equmenia har en egen stödstruktur för sina lokalföreningar och scoutkårer – och därför inte utnyttjar Scouternas tjänster fullt ut – har Equmenias avgift till Scouterna hittills subventionerats.

– Vår huvudidentitet ligger i Equmenia och i andra hand i scoutrörelsen, säger Equmenias tidigare ordförande Johan Arenius till Dagen.

”Tvingades gå med på det”

Vid årsskiftet 2011/2012 ersattes paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet, där Equmenia ingick, av Scouterna och senare samma år skrevs ett samverkansavtal mellan Equmenia och Scouterna under.

Läs mer: Så gör andra kristna scoutförbund

Enligt Johan Arenius ville Equmenia egentligen att Svenska Scoutrådet skulle vara kvar.

– Men vi tvingades att gå med på förändringen eftersom majoriteten av scoutförbunden röstade för det, säger han och förklarar att samverkansavtalet blev en form av kompromiss för att kunna ha kvar en tydlig koppling till församlingarna.

Får eget statsbidrag

Som så kallad samverkansorganisation ansvarar Equmenia – i likhet med Salt scout och Nykterhetsrörelsens scoutförbund – för stöd, medlemsregister, försäkringar och mycket av kommunikationen till de egna scoutkårerna.

För detta får samverkansorganisationerna eget statsbidrag.

180 kronor per person

Men samtidigt som övriga medlemmar i Scouterna, inklusive Salt scout och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, har betalat 180 kronor per person och år i medlemsavgift till Scouterna har avgiften för Equmeniascouterna hittills varit 60 kronor.

Och det är den här ”rabatten” som Scouterna nu vill ta bort från och med 2017.

– Medlemsavgiften bestäms på Scouternas årsmöte där alla scouter har full rösträtt oavsett om de tillhör en samverkansorganisation eller ej, säger Scouternas ordförande Gustaf Haag till Dagen.

– Vi bestämmer gemensamt hur scoutrörelsen ska utvecklas och vilken medlemsavgift vi ska betala för att finansiera utvecklingen, därför är det också rimligt att alla scouter betalar samma medlemsavgift för att kunna uppfylla de gemensamt beslutade målen.

Får inte kallas scouting

Vägrar Equmenia att gå med på Scouternas krav riskerar de att kastas ut från organisationen. Därmed får de heller inte kalla sin verksamhet scouting längre.

– Equmenia fick särskilda premisser för att kunna vara med i Scouterna. Nu byter ledningen riktning och låtsas som om överenskommelserna aldrig funnits. Vilka överenskommelser bryts nästa gång? Och hur mycket är medlemskapet värt?, säger Joakim Lundqvist.

Varför kan ni inte skrota er stödstruktur och gå in under Scouterna fullt ut?

– Scoutingen är djupt rotad i vår (kristna) rörelse och så vill vi att det ska fortsätta att vara. Därför är det viktigt att stödorganisationen finns kvar.

Olika tolkningar

Av samverkansavtalet framgår att nettosumman av medlemsavgiften och Scouternas stöd till Equmenia ska omförhandlas regelbundet. Men helt klart tolkar Equmenia och Scouterna paragraferna olika. Johan Arenius berättar att han har letat rätt på gamla anteckningar från förhandlingsprocessen innan avtalet ingicks och att han inte har hittat något som skulle kunna motivera Scouternas agerande.

– Jag kunde inte drömma om att Scouterna skulle ställa ett ekonomiskt ultimatum som nu är fallet.

Ska diskutera frågan

Equmenias scoutkårer samlas i Jönköping den 23–24 april för att diskutera frågan och vid Equmenias riksstämma i Tibro i november fattas det definitiva beslutet om hur de ska agera.

 

Fakta:

Fakta: Scouterna i Sverige

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige.

Två scoutorganisationer (Frälsningsarméns scouter och KFUK-KFUM Scout) har valt att direktansluta sina kårer till Scouterna.

Tre organisationer (Salt scout, Equmenia och Nykterhetsrörelsens scoutförbund) har valt att ansluta sina kårer via sin egen organisation. Dessa kallas för samverkansorganisationer.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.