SD: Svenska kyrkan ska stå upp för sin tro

Sverigedemokraterna kommer att inrikta sig på de väljare som tycker att Svenska kyrkan inte är tillräckligt tydlig i sitt kristna budskap och de som värnar kyrkans roll som kulturbärare. Det säger SD:s toppkandidat i kyrkovalet till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– En av våra huvudfrågor i det kommande kyrkovalet är att Svenska kyrkan ska våga vara en tydlig kristen kyrka, säger Aron Emilsson, partiets toppnamn i årets kyrkoval.

Han sitter i riksdagen för SD, är aktiv i riksdagens kristna grupp och beskriver sig själv som troende kristen.

– Vi har sett att många medlemmar lämnar Svenska kyrkan. Det beror inte bara på att man inte vill betala avgiften eller själv inte är troende. Många lämnar därför att de anser att kyrkan inte är tydlig i sitt kristna budskap.

Åkesson engegerar sig

Sverigedemokraterna har gått ut hårt med sin satsning på kyrkovalet. Partiledaren Jimmie Åkesson gästade partiets valupptakt i Halmstad första helgen i april, vilket är ovanligt i sammanhanget.

Enligt Aron Emilsson har SD lyckats mobilisera 1 000 kandidater till kyrkovalets tre nivåer i år, församling, stift och kyrkomöte, jämfört med 130 i förra valet. Det, menar han, visar att intresset inom partiet är stort.

– Vi har i dag 13 platser i kyrkomötet och en representation i utskotten i form av ersättarplatser. Vårt mål i år är att få ordinarie platser i utskotten, kyrkostyrelsen och andra valda organ.

Runt 200 personer deltog i valupptaktsmötet i Halmstad, vars främsta syfte var att lansera valkampanj, valplattform och utbilda kandidater i Svenska kyrkans organisation och teologi.

Två huvudfrågor

Två huvudfrågor pekas ut: tro och tradition.

– Det ena är att Svenska kyrkan ska vara tydlig med sitt budskap och våga stå upp för sin tro, värderingar och traditioner. Det andra är att Svenska kyrkan har en enorm uppgift som kulturbärare. Den behöver förstärka satsningarna på att vårda och förvalta kyrkomiljöer och kyrkligt kulturarv i stort.

Vad menar du med tydlighet?

– Det har varit en stor debatt inom kyrkan där man har märkt att både ärkebiskopen och andra företrädare för kyrkan uttryckt oklarheter kring den sanna vägen till Gud. Är det Jesus eller är det Muhammed? Man har på vissa håll förespråkat att plocka ned kors för att bjuda in andra religioner. Vi anser att man ska ha dialog med andra religioner, men det ska inte ske på bekostnad av kyrkans uppdrag att förkunna kristen tro.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Sverige-demokraterna

Alla tidigare artiklar