SD-syn splittrar kristna profiler

Samtala, samregera eller slå bakut? Kristna profilers relation till SD skiljer sig skarpt åt i en tid när kyrkan väljer att bli allt mer politisk. "Kyrkan vill helt enkelt göra sig aktuell i samhällsdebatten", säger Magnus Hagevi, statsvetare på Linné­universitetet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!