28 juli 2021

En tidning på kristen grund133 resultat för ”Åsa Kristensson”

Församlingar med en positiv och inbjudande atmosfär, kärleksfull gemenskap och människor som vågar inleda fördjupade samtalen har möjlighet att attrahera nutidsmänniskan, skriver Åsa Kristensson i sin slutreplik i debatten om församlingstillväxt.

När fokus i en församling går från relation till resultat och mål påverkar det församlingskulturen negativt, skriver Åsa Kristensson.

När den viktigaste uppgiften blir att tjäna en ledares planer och mål i stället för att tjäna Gud och församlingen kan det gå så illa som i Knutby, skriver Åsa Kristensson.

Se till ”det sätt vi gör saker på här hos oss" i din församling fortsätter vara sunt.

Åsa Molin om att hellre ta risken att möta med förbarmande, än att avfärda en persons ånger som falsk

Åsa Molin skriver bibelkrönika utifrån söndagens texter.

Åsa Molin skriver veckans bibelkrönika utifrån kyrkoårets texter.

Åsa Molin skriver helgkrönika utifrån söndagens bibeltexter.

Synen på vem som kunde vara ledare fick bibelöversättarna att ändra Junia till Junias, skriver Åsa Molin.