2463 resultat för ”��rkebiskop Antje Jackel��n”

Emma Hedlundh pläderar för ärkebiskopkandidaten Fredrik Modéus.

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver utifrån högerextremisten Rasmus Paludans Koranbränningar i påskas och i helgen.

Kriget i Ukraina var ett skäl till att Svenska kyrkan samlade in över 61 miljoner kronor.

Birgitta Wrede pläderar för ärkebiskopskandidaten Johan Dalman.

Erik Berggren pläderar för ärkebiskopskandidaten Karin Johannesson.

Sven Hillert pläderar för ärkebiskopskandidaten Martin Modéus: Vi behöver en ärkebiskop som kan ge mod att leva i vardagen och verka i världen.

Under årets första månader har fler än någonsin valt att gå med i Svenska kyrkan.

Replik. I ännu högre grad än att fokusera på kompetens behöver vi ställa frågan om var han eller hon har sin största kärlek, skriver Lars Nilsson.

Det Heberlein tycks efterfråga är inte en neutral kyrka, utan en kyrka och biskopar som håller med henne själv, skriver Lotta Torstensson.

"Frikyrkan är ett låglöneområde rakt igenom".