28 november 2021

En tidning på kristen grund2 resultat för ”��sa Kristensson”

Församlingar med en positiv och inbjudande atmosfär, kärleksfull gemenskap och människor som vågar inleda fördjupade samtalen har möjlighet att attrahera nutidsmänniskan, skriver Åsa Kristensson i sin slutreplik i debatten om församlingstillväxt.

När fokus i en församling går från relation till resultat och mål påverkar det församlingskulturen negativt, skriver Åsa Kristensson.