01 december 2021

En tidning på kristen grund18 resultat för ”Agneta Granstr��m”

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället, skriver Agneta Granström och Marja Sandin-Wester.

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

Elisabet och Henrik Linjer träffades i januari, förlovade sig i mars och gifte sig i juni samma år. Det var 1967, och i dag firar de 50 år som gifta – guldbröllop. – Några tyckte att det gick lite väl fort, men vi var säkra på vår sak.

Tänk dig en exakt kopia av dig själv som du en dag ska bryta dig loss ifrån. Så är det att vara enäggstvilling för Cita Lundin och Annika Jerkfelt. I deras tajta gemenskap ingår både trygghet och tro.

I USA är de hjältar och får fina utmärkelser. Där är det ett allvarligt brott att avskeda eller trakassera någon som påpekar felaktigheter i en organisation, en whistleblower. Men i Sverige har vi inte samma skydd. Här är det inte ovanligt att man blir omplacerad eller utfryst om man vågar belysa när något är fel.

Svenska kyrkor och samfund borde göra gemensam sak och ge sitt stöd till Egyptens kristna. De behöver allt stöd de kan få i den osäkra situation som råder.