10000 resultat för Ahmad Masoumifar, Irans ambassad��r i Sverige

Det är olyckligt när dessa attacker lyckas få mottagare av EU-hjälp att tro att de inte fått någon hjälp av EU, utan bara av Ryssland exempelvis, skriver David Lega (KD).

Det är dags att inse att komplexa sociala problem bara kan mötas med komplexa samarbeten där alla aktörer i samhället samarbetar, skriver Göran Holmström.

“Är en stor möjlighet att som kristna dela med oss av kärnan i det vi tror på - Jesus”.

Stor Dagenundersökning: En övervägande majoritet av svenska pingstpastorer vill att pingströrelsen fortsätter att viga.

Den grammisnominerade artisten kom direkt från ett kloster i Frankrike.

Rätten att protestera och demontera är grundbultar i en demokrati, skriver Elisabeth Sandlund.

Kommentar till Lukas 1:48 | Tonåringens längtan att bli sedd och berömd föddes uppenbarligen inte med sociala medier. Men bara den som likt Maria förstår att först vila i Herrens blick kan rätt hantera massornas bifallsrop. Det måste välva sig en himmel över strålkastarljuset.

Domstol hänvisar till att konstitutionen även gäller under mobilisering.

KD-ledaren Ebba Busch säger att partiet avrådde Sara Skyttedal från att gå ut medialt om sitt narkotikabruk.

Kanske skulle vi få en mer nyanserad identitet än den som medier förser med om vi uppmärksammade vår historia? skriver Fredrik Lindé.