19 oktober 2021

En tidning på kristen grund1344 resultat för ”Anders Arborelius, kardinal och biskop av Stockholms katolska stift”

Bland människor i våra utsatta förorter tycks längtan att få fira Jesu födelse i kyrkan vara som störst.

Den ekumeniska vänskapen och ömsesidiga respekten i det stora uppdraget förenar oss på djupet, skriver Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Jag möter ofta människor som upplever en kallelse till gemenskaper i miljöer som saknas i Svenska kyrkan, skriver Fredrik Modéus.

Sluta bagatellisera det manliga maktutövande som genomsyrar hela vår kultur, eftersom det i en kristen utopi kan förvaltas “bra”, skriver Katarina Hedman.

Med en sådan unik gåva är det förunderligt att vi mest använder den till att lovsjunga. skriver Anders Mossberg.

Det är glädjande att regeringen i sin budget äntligen har en del förslag som förbättrar för funktionshindrades situation. Men det finns mycket kvar att göra, skriver Anders Axelsson.

Det är dags att frikyrkans ledare tar sitt ansvar och gör upp med den skadliga kulturen, skriver signaturen "En av många".

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Frågan är hur kyrkan ska bemöta en miljörörelse som blivit vårt samhälles sekulära religion, skriver Anders Eriksson i den debatt om Apologias webbinarium som André Casselbrant startat.

Gästledare: Med bättre kännedom om konflikten är inte Israels agerande svårt att första, skriver Anders Sjöberg.