10000 resultat för Anders Br��nnstr��m

Kyrkan har inte samma uppdrag som staten. Vi måste exempelvis skilja församlingens barmhärtighetstjänst från vad som skapar ett fungerande samhälle, skriver Hans Eklind (KD).

Statsvetaren Magnus Hagevi: Moderaterna är ett gammalt statskyrkoparti, även om det har tunnats ut med åren.

Samtliga 24 ministrar i den nya borgerliga regeringen berättar för Dagen om de är med i något trossamfund.

Erik Helmerson: Det är ofta ett ivrigt fokus på synden, i synnerhet andras synder.

Svenska kyrkans biskop Fredrik Modéus ångrar sig inte, trots att han skapade stor diskussion med sin sågning av Tidöavtalet.

Rekordtorka i Spanien - medeltida kyrka i Katalonien har blivit en turistattraktion.

Svenska kyrkan i Örebo anordnar en pepparkakstävling som i slutänden ska ge pengar till Örebro Stadsmission.

Den store reformatorn användes som argument för att alla präster i Svenska kyrkan måste vara villiga att viga samkönade par.

I det här quizet testar du dina kunskaper om advent

En 90-årig kardinal och ytterligare fem andra personer har dömts i Hongkong för att ha drivit en fond med uppgift att hjälpa gripna demokratiaktivister.