11 april 2021

En tidning på kristen grund1171 resultat för ”Anders Carlsson, YWAM Sverige”

Sverige har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu, skriver Andres Carlsson.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Vi måste kämpa på tillsammans för stärkta rättigheter enligt FN:s funktionsrättskonvention, skriver Elisabeth Wallenius.

Replik. Europaparlamentariker David Lega (KD) sprider felaktig och vilseledande information om Iran, skriver Ahmad Masoumifar.

Regeringens beslut år 2014 var ett strategiskt misstag av allvarligaste slag, skriver Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov.

Anklagelser om kopplingar till Muslimska Brödraskapet blir inte mer sanna för att de upprepas, skriver Amira Malik Miller.

Allvarliga frågetecken kvarstår efter märkliga påståenden från dem som anklagar mig för vilseledande information, skriver Lars Adaktusson.

Det sätt på vilket public service-bolaget lyfter fram apartheidstereotypen är inte baserat på sanning och relevans, utan på en åsiktsdriven journalistik som söker stöd för egna teser, skriver Lars Adaktusson.

Det handlar faktiskt inte om pappans rätt till barnet utan om barnets rätt till sina föräldrar, skriver Matts Hertsberg.

Rätten till självbestämmande är förvisso av stor vikt men dock knappast obegränsad, skriver Ilan Ben-Dov.