10000 resultat för Anders Lundberg

Den förre demokratiska talmannen Nancy Pelosi talade nyligen ut om sin kristna tro – en tro som fick henne att motsätta sig amerikanska biskopar.

Protesterar mot att synen på kön som något valbart “tvingas på minderåriga som en tung börda att bestämma själv”.

65-årsjubilaren Anders Hjälmarö: “En hälsning från Gud kan förändra hela situationen."

Lagen mot sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan utvidgas till att även gälla lekmannaledare, har påve Franciskus beslutat.

Anders Robertsson är död. Tony Larsdal har skrivit detta minnesord om honom.

För sjätte året i rad hamnar Finland i överlägsen topp när FN rankar de länder där människor är som lyckligast.

Saker ändrar sig och vi med dem. Det är därför vi för det tredje beskriver Gud som den heliga Anden, ständigt blåsande, utmanande och förändrande. Vill man slippa blåsten får man nog ägna sig åt annat än kyrkan, skriver Michael Öjermo.

Jag började med tiden också störa mig på att Svenska kyrkan styrs av politiska partier via kyrkovalen – där självklart socialdemokraterna och partier till vänster om mitten dominerar, skriver Jakob E:son Söderbaum.

I början av 1980-talet påbörjades arbetet med två helbiblar, den ene som en reaktion på den andre. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln.

Under en lysande blå himmel, och i nära nollgradigt vatten, lät två ungdomar döpa sig i Falkträsket, strax utanför Skellefteå.