11 april 2021

En tidning på kristen grund1604 resultat för ”Anders Silfverdal, sjukhuspastor och aktiv i kampen för en human migrationspolitik, Östersund”

Dissonans mellan Kristdemokraternas nuvarande politik och budskapet om kristna värderingar, skriver Joel Larsson och Anders Silfverdal.

Trots att främst fattiga människor drabbas av klimatkrisen har de bidragit minst till den, skriver Micael Grenholm och Johannes Widlund.

Det är dags att frikyrkans ledare tar sitt ansvar och gör upp med den skadliga kulturen, skriver signaturen "En av många".

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken kommer att “gröpa ur” resurstilldelningen som hälso- och sjukvården är i behov av, skriver Anders Andersson.

Nu finns ett gyllene tillfälle att ärligt och ödmjukt utforska vägar som kan läka sår, skriver Roland Stahre.

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

Engagera dig i årets kyrkoval så att inte odemokratiska krafter får inflytande i Svenska kyrkan, skriver Mona Olsson (ViSK).

President Donald Trump har gjort det som evanglikala i USA hoppades att han skulle göra, skriver Ronie Berggren.

Att öppna för dödshjälp vore att kapitulera för brister i vården, skriver Anders W Jonsson.