11 maj 2021

En tidning på kristen grund157 resultat för ”Andréas Skogholm, pastor Borlänge pingstförsamling”

Kvinnor har under 1900-talet i praktiken verkat som församlingsledare, även om de inte haft den titeln, skriver Andréas Skogholm och P-O Flodström.

Vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Det är dags att Kristdemokraterna byter partinamn till “Sjukvårdspartiet”, skriver Gunnar Johansson.

Ingen ifrågasätter att en man tar plats, men så fort en rörelse av kvinnor ställer sig upp och hävdar sin rätt då är de helt plötsligt bråkiga, skriver Daniel Holmgren.

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem som också finns i kyrkan, skriver Joakim Lundqvist.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Att så många kristna allierat sig med trumpismen är något som även svensk kristen­het behöver bearbeta. Hurdan är den Gud vi tror på och vad har han kallat oss till, skriver Inger Rosdahl.

Vi som troende, och som ledare, har varken råd eller rätt att bli skotträdda och tystna i samtalet om abort, skriver Joakim Lundqvist.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.