28 november 2021

En tidning på kristen grund316 resultat för ”Andr�� Casselbrant, student i statskunskap, Uppsala”

Replik. Kyrkan har haft glädje av det momentum som folkrörelser som metoo, Black lives matter och Extincion Rebellion har gett, skriver André Casselbrant.

“Varför vill de, moralisterna, lägga sig i andra människors liv?” Helt enkelt för att vi älskar dem, skriver Felix Schavon.

SLUTREPLIK. Ärliga samtal är viktiga för att vi som kristna inte ska hamna i olika skyttegravar, skriver André Casselbrant i sitt svar till Stefan Gustavsson, Apologia, och Anders Eriksson.

Apologetik ska inte ägna sig åt kritik av vissa politiska åsikter, skriver André Casselbrant.

Vi behöver bli bättre på att förstå och respektera att efterföljelse kan se olika ut, skriver Sarah Grenholm.

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss, skriver Malin Cederberg.

Koranens trovärdighet ifrågasättas av allt fler, vilket fått till följd att många muslimer lämnar sin tro.

Vad har vi som kyrka för visioner att nå ut med det glada budskapet, skriver Tommy Nilsson.

Sekler av traditionella muslimska värderingar gör att afghaner på ytan verkar svåra att nå. Men under ytan pågår en rörelse - till Jesus.

Tragedin har gjort det möjligt för oss att träffas och knyta an till varandra, säger Tuya, en av Ljus i Östers nationella arbetare i Kina.