10000 resultat för ”Andreas Dagern��s”

Att skicka asylsökande i Europa till Rwanda har stött på massiv kritik - men Rwandas president vill utöka samarbetet.

Ärkebiskop Antje Jackelén talade under Nyhemsveckan. Läs hela hennes bibelstudium.

Alla kan inte pressas in i samma mall, skriver Fredrik Wenell i en ledare.

Stora delar av civilsamhället protesterar nu mot regeringens lagförslag att införa demokrativillkor.

Andreas Norlén tog inspiration från ett bibelord när han talade till riksdagsledamöterna vid mandatperiodens sista tillfälle.

Frågan om de konfessionella friskolorna splittrar nu båda regeringsalternativen i svensk politik.

Läs om vad bönen betyder för Sveriges riksdags talman, Carolina Klüft, Jan Emanuel Johansson och fem andra kända svenskar.

Hög beläggning på campingen och fler på ungdomsmöte än före pandemin.

Frida Park: Alltför länge har politikerna ondgjort sig över “religiösa friskolor” men egentligen menat “muslimska”.

I detta sommarspecial-avsnitt är står bönen i fokus.