28 november 2021

En tidning på kristen grund89 resultat för ”Anette Hellekant-L��ngs”

Som världens ljus behöver vi ta Jesu uppmaning på allvar, skriver Anette Hellekant-Långs.

Lärarna är där för att lära ut och hjälpa eleverna till en framtid, inte för att vara poliser och hålla ordning i klassrummen, skriver Anette Hellekant-Långs.

Låt oss vara Jesu utsträckta händer i ord och handling, skriver Anette Hellekant-Långs.

Nu litar världen mest av allt på ideella organisationer. Mer än på regeringar, företag och medier. Det visar en färsk internationell förtroendebarometer.

En av orsakerna bakom finanskrisen: bristen på religion. Denna - för det sekulariserade samhället - provocerande salva avlossas nu av en av Harvard Business Schools professorer, Clayton Christensen.

Det globaliserade samhället blir alltmer kaotiskt. Människorna förlorar fotfästet mer och mer. Men det finns fortfarande hopp, anser förre brittiske premiärministern Tony Blair: -Med trons kraft kan vi förändra världen.

Han gav sitt liv åt dem som inte har något hem. Nu har Abbé Pierre hittat sitt. I himlen.

Kröningen av Prins Charles blir multireligiös. Böner och textläsning från bland annat islam och hinduismen väntas ingå i ceremonierna kring tronskiftet i England.