09 december 2021

En tidning på kristen grund2159 resultat för ”Anna Ekstr��m”

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Vad är det med tron som skrämmer så? undrar Anna Nachman.

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Svenska kyrkan kan inte fortsätta viga präster som inte tänker viga samkönade par, då gör vi samma misstag som under de första 30 åren med kvinnliga präster, skriver Anna Ekström.

Vi får inte bli så beroende av tystnaden vid skärmtiden att vi misstar den för frid, skriver Anna Sophia Bonde.

Anna Sophia Bonde skriver om sin egen erfarenhet inom frikyrkan och Svenska kyrkan.

Kyrkan kan ta miste, men det är trots detta en del av kyrkans uppdrag att ta ställning i etiska frågor.

Anna Sophia Bonde påminner om att vi är ett väntande folk och att det är värt att hålla ut.

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

Tusentals vittnesmål i stor rapport om franska katolska kyrkan. "Kommer att slå ned som en bomb".