11 maj 2021

En tidning på kristen grund2166 resultat för ”Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect”

Att Moderaterna vill skära ned på den del av budgeten som går till världens mest fattiga och utsatta är beklagligt, skriver nio representanter för biståndsvärlden.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.

Du har rätt att kränka andra, men ökar den nödvändiga förståelsen och respekten för människor genom att kränka och häda, skriver Karin Wiborn.

Anna Sophia Bonde har läst "Som ringar på vattnet" av Magnus Persson.

Anna Sophia Bonde har läst Anders Gerdmars "Det står skrivet".

Anna Sophia Bonde: Fastetiden handlar inte om att tävla i askes utan att låta Gud strida för oss.

Världen behöver mer bistånd, inte mindre. Inte minst i länder med demokratiska brister.