19 oktober 2021

En tidning på kristen grund70 resultat för ”Antje Jackel��n, ��rkebiskop Svenska kyrkan”

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

Engagera dig i årets kyrkoval så att inte odemokratiska krafter får inflytande i Svenska kyrkan, skriver Mona Olsson (ViSK).

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

En generös flyktingpolitik kan leda till att vissa individer lyckas lura systemet, men det får inte leda till att jag slutar lyssna till alla sanna berättelser, skriver Per Edler.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.

När gudstjänster sker över internet riskerar de som inte har råd med mobilabonnemang att hamna utanför, skriver Eva Hultén.

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.

Vifta inte undan de allvarliga konsekvenserna av pornografi, skriver Göran Fäldt.