10000 resultat för B��rje Dahlkvist

Bo Wettéus har läst "Tillsammans i Guds farstu" av Samuel Olofsson

Individualism och evangeliet om Kristus har inget gemensamt. Ändå sitter de så ofta ihop i kyrkan, skriver Urban Knutsson.

Fredrik Wenell: Det duger inte att kyrkan duckar en nödvändig reflektion om våld

Båda hans döttrar tog sina liv, 19 och 21 år gamla. Jämte chocken och sorgen hade Walter Kalmaru båda gångerna samma gudsupplevelse.

Samma angelägna vittnesbörd som aposteln Paulus hade gentemot sina landsmän gäller fortfarande, skriver Sahar Sadlovsky Gold och Roland Gustafsson.

Ledarpodden: Är det konservativa vikingaargument eller makthunger som gör att Centerpartiet inte vill släppa Svenska kyrkan fri?

En förståelse och kunskap om Romarriket hjälper faktiskt till att förklara hur vi kom hit, och varför vi tänker som vi gör, skriver Steven Crosson.

Frida Park: Risken är att individens integritet slaktas på trygghetens altare.

Processen att bryta ner, vrida och vända på de “sanningar” man fått serverade leder i många fall till en rekonstruktion av tron, skriver Karin Fahlström och Ulrica Davidsson.

Mitt namn fick jag av en profet, men kanske inte den du tror, skriver Joel Stade.