3185 resultat för Bengt Sigvardsson

Tryggve N D Mettinger är död. Bo Holmberg har skrivit detta minnesord om honom.

Artisterna från Nashvilleproduktionen Alla tiders sånger på Nya Slottet Bjärka-Säby där två nya sångprogram spelas in för att sändas i jul och nyårshelgen. "Det är projektets julkort till tittarna."

Föräldraförsäkringen ska utvidgas och alla former av kvotering ska helst plockas bort. Det enades KD om på sitt riksting.

Politiken bör uppvärdera föräldraskapet, öka familjernas handlingsutrymme och valfrihet samt ge mer tid för barnen, skriver Liza-Maria Norlin och Bengt Germundsson (KD).

Nominerade till Tidningen Dagens utmärkelse Årets församling 2023: Till Ulriksbergskyrkan kommer unga i riskzonen för att göra läxor

“Det har blivit så tydligt att det är Gud som förvandlar människors liv – och inte vi”

Denna hatets ande som är densamma som i dag driver Hamas, skriver Gitten Öholm.

Lennarth Hambre: Hoppet - att en dag ska Jesus torka alla våra tårar.

Else-Marie Holmgren är död. Barnen Anna, David och Sara har skrivit detta minnesord om henne.

Kristna evenemang i hela Sverige.