1888 resultat för ”Bertil Sw��rd”

Konst kan vara fröet som får människor att påbörja sökandet efter Gud. Konsten är ett fantastiskt språk som fungerar där inte de vanliga språken räcker till, skriver Janeric Johansson.

Förre pingstpastorn Stig Öberg: Det satt så djupt att det är skamligt att vara same. Jag baxnade över hur folk reagerade.

Bilden är central och viktig i Bibeln. Därför borde den vara det i våra kyrkor också! Skriver Lars-Bertil Florén.

Elisabeth Sandlund: Sabunis avgång löser knappast partiets djupgående problem.

Följer vi verkligen Jesus om vi ställer oss utanför den kyrka som han bygger i dag? skriver Bertil Swärd.

Initiativtagaren: Arvet från uppväxten i frikyrkan gör att man vill hjälpa till, och inte är rädd för att styra ihop saker.

"Roligt att tänka på hur hon kanske läser boken med olika röster och med inlevelse för sina barnbarn."

Dagen har talat med de fyra senaste ärkebiskoparna om vad som präglat deras tid.

Bo Wettéus har läst "Utvald att lämna allt" av Bertil Holgersson.

När jubilaren Bertil Holgersson och hans fru överlämnade sitt missionsuppdrag i Argentina hade de 30 församlingar och 8 000 medlemmar.