20 juni 2021

En tidning på kristen grund454 resultat för ”Birger Tågmark, Molkom”

Migrationsverket och migrationsdomstolen tillvaratar inte barnens bästa i sina bedömningar, skriver Birger Tågmark.

Livet är inte bara en lek. Jag vet det. Men livet är också lek och glädje, skriver Birger Thureson.

Birger Thureson har läst "Att åldras på andlig väg".

Birger Thureson har läst John Sjögrens "Öppna dig".

Birger Thureson har läst Jacob Sundbergs roman "Förunderlig nåd".

Birger Thureson har läst Johan Gustafssons berättelse om åren hos al-Qaida.

Birger Thureson har läst Åke Jonssons “Mer lik Gud – Teologi i antropocen” där Darwin inte skymmer sikten för trons perspektiv.

Birger Thureson har läst Margit Silbersteins “Förintelsens barn”.

Dahl vänder sig till livets tilltufsade för att byta skammen mot nåden, skriver Dagens recensent Birger Thureson.