19 oktober 2021

En tidning på kristen grund81 resultat för ”Bj��rn Cedersj��, tf generalsekreterare Sveriges kristna r��d”

Du har rätt att kränka andra, men ökar den nödvändiga förståelsen och respekten för människor genom att kränka och häda, skriver Karin Wiborn.

Det är SR:s journalistiska plikt att rapportera både om Israels framgångar i att vaccinera sin befolkning och om den internationella kritik som riktas mot landet, skriver Anders Pontara, SR.

Dagens filmskribent Carl Johan R. Freed ger streamingtips.

Gör verklighet av de globala målen i Agenda 2030, skriver Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred och mänskliga rättigheter.

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Så snart familjens asylärende har prövats får den familj som beviljats asyl flytta till en kommun som den anvisats till, skriver Fredrik Söderberg Bruce.

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.