281 resultat för Bj��rne Erixon

Ingemar Helmner: Vi behöver förkunnare i samma anda som Frank Mangs.

Replik. Frågan handlar inte bara om hur vi bemöter människor utan berör indirekt äktenskapssynen, skriver 51 EFK-pastorer.

Förkunnare behöver se över sin tid till läsning av bibel och andlig fördjupning, skriver Björne Erixon.

Ett varmt igenkännande av liknande genuina andliga erfarenheter, trots skillnader i ålder och bakgrund, stärker gemenskapen och tillhörigheten, skriver Björne Erixon.

Mer kunskap om teologi är inte det viktigaste, skriver Pernilla Eklund.

Genom att stanna upp för klagan får vi kanske erfara att det skapas utrymme för Gud, skriver Victoria Vasquez.

Ett kristet hopp har potential att bli en livsstil som bär även över djupen, skriver Björne Erixon.

När troende människor sviker och lusten att stå kvar i en församlingsgemenskap är svag behöver vi behöver hållbara motiv för att tillhöra en kristen församling, skriver Björne Erixon.

Kith Mårtensson (M), gruppledare: Jag är en djupt troende människa som tycker alla människor har lika värde.

Elisabeth Sandlund: Låt inte de öppna armarna för ukrainska flyktingar leda till restriktioner mot andra.