20 oktober 2021

En tidning på kristen grund26 resultat för ”Bj��rne Erixon”

Rätt praktiserade är Andens gåvor till stor välsignelse, skriver Björne Erixon.

Pingströrelsen behöver fråga sig själv varför så många bryter upp från den egna miljön, menar bibelläraren Björne Erixon.

En reflekterande dialoginställning till den egna historien och till sökande medmänniskor. Det är en del av det som behövs för att svensk frikyrka ska ha en framtid, tror bibelläraren Björne Erixon.

Vi kan uppmuntra varandra till att stanna kvar där vi är och hålla en öppen dörr till allt det Gud gjort i olika sammanhang, menar Björne Erixon.

Många påstår att svensk pingströrelse inte är sig lik. Den gamla och för många trygga enheten eller likheten tycks inte finnas i dag.