11 april 2021

En tidning på kristen grund312 resultat för ”Bo Nyberg, debattör och skolutvecklare”

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

I Sverige hyllar vi "lagomprincipen”. Men återigen har vi en klart sämre utveckling på våra smittkurvor än våra grannländer, skriver Hans Luthman.

Dagen recenserar "Irans stora väckelse – Hur Gud använder en muslim för att sprida väckelse" av Hormoz Shariat.

Bo Wettéus har läst “Dela din tro med andra – en introduktion i personlig evangelisation”.

Kristna i väst borde fundera på hur vår människosyn och trovärdighet påverkas av vårt ställningstagande i Israel-Palestinakonflikten, skriver Bo Härdne.

Vi behöver hitta verktyg för att förhindra att detta mänskliga beteende leder till att samhället går sönder, skriver Daniel Claesson och Robert Pikas.

Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel, skriver Bo Härdne.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Till minne av Curt Åberg

Minnestext om pastor Roland Hellsten