06 maj 2021

En tidning på kristen grund17 resultat för ”Cecilia K Björfjell, verksamhetsansvarig Människovärde”

Ingen ska tvingas förkasta respekten för det mänskliga livet för att kunna arbeta som barnmorska, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Att epitetet kvinnohatare klistras på alla abortkritiker bidrar inte till en konstruktiv och respektfull debatt, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Många som lyfter fram de ofödda barnens rätt till liv verkar sluta sitt engagemang där, skriver Cecila Hultman.

"De vänder bort blicken för minderåriga offer - och svenska skattebetalare ska stå för ytterligare stöd."

Så länge våldet mot kvinnor och flickor ökar och inte minskar får inte samhället – du och jag – slå sig till ro, skriver nio pastorer och företrädare för kristna organisationer.