2172 resultat för Cecilia K. Bj��rfjell

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett stort lidande i att inte känna igen sig i sin egen kropp, skriver Steven Crosson.

Steven Crosson: Kommer Perhsons personlighet och ordkrumbukter räcka för att rädda kvar partiet?

Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch lyckades starta ett mindre kulturkrig efter att ha föreslagit att Stockholms kyrkor borde rivas för att ge plats åt bostäder.

Ulrik Josefsson utnämnd till docent i praktisk teolog. "Nu undersöker jag hur pingstvänner i Sverige ser på sin roll i samhället".

Mark- och miljödomstol avslår överklagande från grannar.

På långfredagen fylls kyrkor över hela landet av sorgesam musik, baserad på det som hände på korset.

Frågan debatteras nu högljutt och efter en lagrådsremiss i somras är det dags för regeringen att sätta ned foten.

Israel utraderad från kartan på smycket. Martin Blecher: Man måste ställa sig frågan vilket budskap som Amnesty vill förmedla.

Dagen följde med på gudstjänst i Nationella evangeliska kyrkan i Kuwait City

“Tråkigt att det är så laddat att prata om döden i betalda samarbeten.”