11 maj 2021

En tidning på kristen grund101 resultat för ”Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska Missionsrådet”

Kristdemokraterna har en stolt historia av att värna det svenska biståndet. Det nya förslaget är ett avsteg från den traditionen, skriver debattörerna.

Världen behöver mer bistånd, inte mindre. Inte minst i länder med demokratiska brister.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Att Moderaterna vill skära ned på den del av budgeten som går till världens mest fattiga och utsatta är beklagligt, skriver nio representanter för biståndsvärlden.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Förenta nationerna syftar kort och gott till att göra gott för mänskligheten, skriver Lennart Lindgren.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.